Ogrzewanie podłogowe Jusik Instalacje Golęczewo Poznań
Ogrzewanie podłogowe – jaka wylewka?
6 maja 2020
powietrzna pompa ciepła Jusik instalacje
Powietrzna pompa ciepła – fakty i mity
18 maja 2020

Przyłącza wodne – od czego zacząć?

Przyłącze wody Szamotuły

Budowa nowego domu wymaga wypełnienia wielu formalności związanych zarówno z samą budową, jak i z przyłączami mediów. Do jednych z ważniejszych należy przyłącze wody, które jest niezbędne w każdym budowanym domu. Zobaczmy co i gdzie należy zgłosić, żeby wykonać przyłącze wodne.

Przyłącze wodne – warunki techniczne przyłączenia

Pierwszym krokiem, bez którego wykonanie przyłącza wody jest niemożliwe, jest otrzymanie warunków technicznych przyłączenia. Będą one podstawą do wykonania projektu przyłącza. Warunki techniczne są ważne 2 lata.

Warunki techniczne przyłącza wody wydaje je lokalny zakład wodociągowy na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością. Wzór wniosku oraz dokładną listę załączników można znaleźć na stronie zakładu wodociągowego.

Projekt przyłącza wody – komu zlecić?

Kolejnym krokiem przybliżającym nas do wody w domu jest projekt przyłącza wody. Musi być on wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych. Projektanta możemy szukać na własną rękę, a potem, mając projekt przyłącza, musimy znaleźć firmę, która wykona przyłącze na jego podstawie. Można również ułatwić sobie załatwianie formalności i od razu skontaktować się z firmą wykonawczą, która zwykle współpracuje z projektantami mającymi stosowne uprawnienia. Dzięki temu usprawnimy proces wykonywania przyłącza zlecając całość, od projektu do wykonania przyłącza wody jednemu podmiotowi.

Wykonanie przyłącza wody – wystarczy zgłoszenie

Prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego nie wymagają pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza, którego należy dokonać do urzędu. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń, to możemy przystąpić do budowy przyłącza.

Formalności po wykonaniu przyłącza wody

Po zakończeniu prac związanych z przyłączem wody, ale jeszcze przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić wykonanie przyłącza do zakładu wodociągowego. Wykonane prace musi bowiem zatwierdzić zatrudniony w zakładzie inspektor. Zatwierdzenie kończy się spisaniem protokołu potwierdzającego zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi i jest podstawą do podłączenia wody przez zakład wodociągowy.

Ile kosztuje przyłącze wody?

Z przyłączem wody oprócz kwestii formalno-projektowych, o których wspomniano powyżej, łączą się również wydatki. Koszt przyłącza wody zależy od kilku czynników. Jedną sprawą są koszty związane ze sprawami formalnymi, a zatem koszty wniosku o wydanie warunków technicznych, projekt przyłącza oraz końcowa opłata za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Do opłat tych mogą być doliczone inne koszty, np. związane z zajęciem pasa drogowego (jeśli przyłącze tego wymaga).

Drugim elementem, który składa się na koszt przyłącza wody, jest koszt prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza. Zależy on przede wszystkim od długości przyłącza. Im dalej od miejsca przyłączenia, tym koszty wyższe, ale zwykle i tak koszt wykonania jest mniejszy niż koszty związane z kwestiami formalnymi.