instalacje wewnętrzne - Jusik Instalacje
Wymiana pieca gazowego – dlaczego warto?
25 września 2020
instalacje centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania – rodzaje
1 grudnia 2020

Ile kosztuje przyłącze gazowe?

przyłącza gazowe Poznań

Budując dom lub planując jego budowę musimy szacować koszty wykonania prac budowlanych oraz instalacyjnych. Powinny się w nim znaleźć również koszty związane z przyłączami, a zwłaszcza z przyłączem gazowym, jeśli w planie jest ogrzewanie domu gazem. Zobaczmy zatem co wpływa na koszt przyłącza i ile kosztuje przyłącze gazowe.

Koszt przyłącza – od czego zależy?

Na zadane w tytule pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż koszt przyłącza gazu zależy od kilku czynników. Składa się na niego koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz koszt geodety wytyczającego trasę przyłącza, koszt opłat za przyłączenie pobierany przez dostawcę gazu oraz koszt wykonania instalacji przyłączeniowej. Nie ma jednolitych stawek stosowanych w całym kraju, dlatego koszt przyłącza gazu w Poznaniu może się znacznie różnić od tego, jaki obowiązuje na drugim końcu Polski. Spróbujemy jednak podać przybliżone widełki cenowe, by pokazać jakiego rzędy koszty należy brać pod uwagę.

Koszt dokumentacji projektowej

Koszt dokumentacji projektowej zależy przede wszystkim od tego, jak trudna będzie to instalacja. W sytuacji, gdy projekt nie będzie zbyt skomplikowany należy liczyć się z wydatkiem rzędu 1 000-2 500 zł. Koszt wzrasta o dodatkowe kilkaset złotych (zwykle ok. 500zł), gdy przyłącze gazowe wymaga wyłączenia pasa drogowego i konieczne jest wykonanie projektu zmian w organizacji ruchu.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej

Drugim ważnym elementem składowym kosztu przyłącza gazowego jest koszt pobierany przez dostawcę gazu. Wysokość opłaty za przyłączenie zależy od tego, do której grupy zaliczany jest odbiorca czyli ile gazu będzie pobierał oraz od tego, w jakim rejonie Polski będzie wykonywane przyłącze. Koszt przyłączenia do sieci gazowej w Poznaniu dla odbiorców z grupy B czyli pobierających poniżej 10m3/h wynosi ryczałtowo 1 847 zł (2020r.) + ok. 70 zł za każdy mb przyłącza o długości powyżej 15mb. Oznacza to, że im dłuższe przyłącze, tym wyższy będzie koszt jego wykonania.

Koszt geodety

Dodatkowym kosztem, który jest nieodłącznym elementem wykonania przyłącza do sieci gazowej, jest koszt geodety. Jego zadaniem jest wytyczenie przebiegu rur gazowych zgodnie z projektem przyłącza gazowego, które zostało wykonane na podstawie warunków o przyłączenie do sieci gazowej. Geodeta wykonujący wytyczenie jest również osobą, której zadaniem jest wykonanie mapy oraz inwentaryzacji powykonawczej. Koszt tych wszystkich prac to ok. 1 000-2 000zł, w zależności od regionu, w którym wykonywane jest przyłącze gazowe.

Łączny koszt przyłącza gazowego

Gdy podsumujemy wspomniane wyżej koszty, to okaże się, że cena przyłącza gazu o długości 15m wynosi od 4000 do 6500 zł. Jednakże, jak już wspomnieliśmy w artykule: Przyłącze gazowe czyli jak podłączyć dom do sieci gazowej, część wspomnianych wyżej prac można zlecić firmie wykonującej instalacje gazowe i przyłącza gazu. Dzięki temu można przyspieszyć i ułatwić sobie prace związane z wykonaniem przyłącza oraz obniżyć koszt jego wykonania. Firmy te współpracują bowiem z projektantami i geodetami, mają wydeptane ścieżki u dystrybutora gazu oraz mają zwykle niższe stawki za budowę przyłącza gazu niż te, które znajdują się w oficjalnych cennikach gazowni. Dzięki nim łączny koszt przyłącza gazu może okazać się niższy, a przy okazji na pewno będzie wymagał mniej zachodu od inwestora. Skontaktuj się z nami, a dostaniesz szczegółową wycenę.