wt 2021
Zmiany w prawie budowlanym 2021 a instalacje w budynku
14 stycznia 2021
ile schnie wylewka anhydrytowa
Wylewka anhydrytowa – ile schnie i jak ją pielęgnować?
22 marca 2021

Najtańsze ogrzewanie domu – porównanie kosztów ogrzewania

najtańsze ogrzewanie

Ogrzewanie domu to w naszym klimacie konieczność, a jednocześnie wydatek, który mocno obciąża domowy budżet. Nic zatem dziwnego, że poszukiwane są sposoby pozwalające obniżyć jego koszty, a budujący dom zastanawiają się, jakie będzie najtańsze ogrzewanie domu. Zobaczmy, jakie są koszty ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa, którym zasilany jest kocioł.

Koszty ogrzewania – od czego zależą?

Zanim przejdziemy do porównania kosztów ogrzewania poszczególnymi rodzajami paliwa, warto wspomnieć, że koszty ogrzewania zależą od zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania budynku. Jest ono zależne od tego w jakiej technologii został wybudowany dom oraz jaką temperaturę chcemy uzyskać w jego wnętrzu. Domy starsze, budowane kilkadziesiąt lat temu, które nie zostały ocieplone, są zdecydowanie droższe w ogrzewaniu niż domy nowe, budowane w nowoczesnej technologii energooszczędnej. Biorąc to pod uwagę warto rozważyć termomodernizację, zwłaszcza że są dostępne dotacje na ten cel i niskim nakładem kosztów własnych można zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a tym samym obniżyć koszty ogrzewania.

Jak porównać koszty ogrzewania?

Porównując koszty ogrzewania z pomocą różnych paliw należy pamiętać, że przed porównaniem należy je sprowadzić do wspólnych jednostek. Kupując gaz płacimy zwykle za m3, kupując węgiel za tonę, a zaopatrując się w drewno za m3. Przy odnawialnych źródłach energii (OZE) czyli np. pompach ciepła kosztem związanym z jej działaniem jest prąd, zużywany podczas jej działania, którego koszt liczymy w kWh. Przy tak różnych jednostkach porównanie różnych sposobów ogrzewania może być trudne, ale jest możliwe, pod warunkiem, że sprowadzimy koszty do wspólnej jednostki dającej się porównać. Najlepszym rozwiązaniem będzie obliczenie wartości 1kWh dla każdego z tych rodzajów paliw.

Koszty ogrzewania gazem ziemnym

Aby obliczyć koszt ogrzewania gazem musimy poznać wartość opałową gazu, koszt m3 oraz sprawność kotła. Przyjmuje się, że gaz ziemny ma wartość opałową ok. 10kWh/m3, a koszt 1m3 gazu po uwzględnieniu opłat abonamentowych wynosi ok. 2zł/m3. Ostatnim elementem, który musimy wziąć pod uwagę, jest sprawność kotła, która dla gazu ziemnego wynosi ok. 98%. Biorąc pod uwagę te wszystkie dane możemy wyliczyć, że koszt ogrzewania gazem ziemnym wynosi:

(2zł/ m3)/(10kWh/m3)/0,98 = 0,20 zł/kWh

Koszty ogrzewania ekogroszkiem

W podobny sposób obliczymy koszty ogrzewania ekogroszkiem. W tym przypadku wartość opałowa węgla wynosi 7 kWh/kg, cena ekogroszku ok. 0,88 zł/kg, a sprawność kotłów opalanych tym paliwem wynosi ok. 75%. Podstawiając te dane do równania otrzymujemy:

(0,88zł/kg)/(7kWh/kg)/0,75 = 0,17 zł/kWh

Koszty ogrzewania pompą ciepła

Obliczając koszty ogrzewania pompą ciepła musimy wziąć pod uwagę koszt 1kWh (ok. 0,60zł w zależności od dostawcy) oraz sprawność urządzenia, która wynosi 400%. W związku z powyższym otrzymujemy:

(0,60zł/kWh)/4=0,15 zł/kWh

Koszty ogrzewania prądem

W podobny sposób obliczymy koszty ogrzewania prądem, przy czym tutaj oprócz ceny prądu musimy wziąć pod uwagę sprawność grzejników, która wynosi 99%. Biorąc to pod uwagę obliczamy:

(0,60zł/kWh)/0,98=0,61 zł/kWh

Najtańsze ogrzewanie domu – podsumowanie

Jak jasno pokazują wykonane wyżej obliczenia najtańsze jest ogrzewanie domu pompą ciepła, a w dalszej kolejności ekogroszkiem i gazem. Spośród tych trzech paliw ekologiczne są pompy ciepła i gaz, natomiast ekogroszek, mimo niskim kosztów ogrzewania, powinien być zastępowany kotłami na inne paliwa. Walka ze smogiem trwa, a wiele miast podnosi wymagania dotyczące klasy kotłów na paliwa stałe. Jeśli zatem posiadany kocioł nie spełnia wymagań i konieczna będzie jego wymiana, to będzie to dobry czas, by przemyśleć wymianę kotła na pompę ciepła lub kocioł gazowy. Są one nie tylko bardziej ekologiczne, ale również wygodniejsze w użytkowaniu, gdyż ich obsługa ogranicza się do ustawienia temperatury wnętrza.