Gołębowo montaż kotłowni oraz uzdatniacza wody
Gołębowo
11 lipca 2016
Modernizacja kotłowni w Świerkówkach
Swierkowki
15 lipca 2016

Skoki budynek USC

Skoki - kompleksowa wymiana instalacji w budynku USC
Kompleksowa wymiana instalacji w domu oraz USC
Prace obejmowały montaż kotła gazowego marki Termet