Podłogówka Gołębowo
Gołębowo #2
13 września 2016
mrowino - oczyszczalnia ekologiczna
Mrowino
6 listopada 2016

Kiekrz

kotłownia kiekrz

Kiekrz - montaż kotłowni, kocioł pulsacyjny AUER, do kotła z uwagi na jego duża wydajność i niską temperaturę spalin zastosowaliśmy przewód spalinowy dedykowany do tego kotła z PVCU, pompy Grundfoss z autoadaptem, zasobnik Brotje. Z uwagi na dużą powierzchnię budynku oraz rozdział instalacji na instalację grzejnikową oraz ogrzewanie podłogowe musieliśmy zastosować kilka obiegów grzewczych, w tym celu zamontowaliśmy rozdzielacz COSMO . Pracą poszczególnych obiegów grzewczych zarządzają regulatory firmy Euroster.